Giáo dục không phải lúc nào cũng dễ dàng

Tương lai là một dự án nhằm trao đổi và nâng cao kỹ năng giáo dục cho các bậc cha mẹ nói tiếng Việt, ảnh hưởng cách sống từ xã hội Việt nam.

Tìm hiểu thêm

Về dự án Tương lai

Dự án Tương Lai hướng tới mục tiêu hỗ trợ và thúc đẩy kỹ năng giáo dục con cái cho các bậc phụ huynh tại Berlin và Brandenburg thông qua các buổi Hội thảo, trao đổi thông tin và hoạt động tư vấn bằng tiếng Việt. Để biết thêm thông tin về dự án và các nội dung có thể tìm thấy. Tại đây.

Có rất nhiều câu hỏi liên quan đến chủ đề giáo dục con cái. Và không phải lúc nào cha mẹ cũng rõ, với vai trò này cần phải ứng xử một cách tốt nhất như thế nào. Thông tin giành cho các bậc phụ huynh sẽ giải thích, đưa ra lời khuyên, gợi ý và hướng dẫn, cha mẹ về hành xử thường ngày với con cái cũng như ứng phó với các tình huống bất thường thế nào. Thông tin giành cho các bậc phụ huynh có thể tìm thấy.

Đôi khi bạn không thể tự mình quyết định được, những vấn đề liên quan đến việc chuyển trường cho con hay những mâu thuẫn kéo dài giữa cha mẹ và con cái. Nhân viện dự án của chúng tôi có thể giúp đỡ bạn thông qua các buổi chuyện trò, tư vấn – chi tiết có thể liên hệ. Tại đây.