Thông tin tư liệu cho phụ huynh

Vai trò làm cha mẹ không phải lúc nào cũng dễ dàng; trong nhiều tình huống, cha mẹ sẽ găp rất nhiều khó khăn khi đưa ra quyết định, cách thức giải quyết mâu thuẫn gia đình như thế nào. Nếu những đứa trẻ trong độ tuổi phát triển, vừa đối mặt với các vấn đề văn hóa xã hội vừa phải đối mặt với vấn đề tuổi dậy thì, thì đây có thể là một tình huống tương đối khó khăn đặt ra cho cha mẹ.

Thông tin tư liệu dành cho cha mẹ xử lý các tình huống khác nhau hàng ngày nhằm giải quyết cụ thể các điểm xung đột và gợi ý các phương án giải quyết mang tính xây dựng.