Giới thiệu về ISA

Hội về Công tác Xã hội và Hội nhập được thành lập năm 2004. Hội hoạt động mang tính phi lợi nhuận có trụ sở tại Potsdam. Hội trực thuộc Hiệp hội về Bình đẳng, Sức khỏe và Phúc lợi. Các thành viên sáng lập Hội là những người làm việc thực tiễn và đào tạo về Công tác Xã hội. Nhiều người trong số họ có nguồn gốc là người nhập cư và muốn tạo ra động lực, định hướng, ý tưởng mới thông qua việc thành lập Hội với phương thức làm việc mang tính cải cách, đổi mới trong Công tác Xã hội. Đặc biệt là công việc định hướng giao lưu liên văn hóa và đa dạng về ngôn ngữ ở các tiểu bang Berlin và Brandenburg.

Kể từ ngày thành lập, Hội ISA đã thực hiện được nhiều dự án trên toàn Bang Brandenburg. Vấn đề trung tâm là tư vấn liên ngành, phối hợp các Hiệp hội, đào tạo, bồi dưỡng và đồng hành trong lĩnh vực nhập cư và hội nhập. Những dự án này đều được xây dựng với sự đồng ý và tham vấn chặt chẽ từ Lãnh đạo chuyên môn của Bộ Lao động, Xã hội, Sức khỏe và Gia đình Brandenburg cũng như đặc trách hội nhập bang Brandenburg, với các điều phối viên khu vực của Cơ quan Liên bang phụ trách về nhập cư và tỵ nạn, cũng như các đối tác hợp tác có những dự án tương ứng của các Hiệp hội và chính quyền địa phương.

Dịch vụ tư vấn chuyên môn về nhập cư, hội nhập và lòng nhân ái tại Bang Brandenburg gọi tắt là ISA có nghĩa đặc biệt quan trọng. Công việc của ISA một mặt diễn ra ở cấp độ cơ cấu- chính trị, mặt khác lại làm việc trực tiếp với người nhập cư, hai cấp độ này thậm chí còn liên hệ, đan xen chặt chẽ với nhau. ISA có các dự án, giảm thiểu sự phân biệt đối xử mang tính cơ cấu trong việc tiếp cận hệ thống y tế, chăm sóc sức khỏe, sự hội nhập hợp tốt hơn ở các trại ty nạn tại mỗi địa phương, tiến hành đào tạo, bồi dưỡng cho nhân viên công sở, các bác sĩ và các chuyên gia khác trong lĩnh vực y tế và xã hội (những câu hỏi liên quan đến ty nạn và luật về vấn đề xã hội). Hơn nữa ISA có nhiều kinh nghiệm trong đào tạo, hướng dẫn và tư vấn cho những cố vấn là người nhập cư, để họ có thể chia sẻ kinh nghiệm của họ cho những người mới đến (dự án „Rat und Tat“) và đào tạo các truyền đạt viên để họ đem những kiến thức và kỹ năng của mình giới thiệu cho các các nhóm tự trợ giúp về y tế, sức khỏe (dự án AktiViet).

Ngoài ra, ISA hỗ trợ người nhập cư hội nhập về xã hội và văn hóa, ví dụ, thông qua sự trao đổi, chuyển ngữ của các phiên dịch viên, kinh nghiệm trong công tác văn hóa nghệ thuật với thanh niên bản địa và nhập cư sống ở Brandenburg (dự án „Mein Vorbild, Dein Vorbild“). Trong khuôn khổ dự án này, các nhân viên đã thể hiện trình độ chuyên môn và kỹ năng cần thiết, bao gồm cả kỹ năng ngôn ngữ, và thu nhận được nhiều kinh nghiệm làm việc với các nhóm, đối tượng khác nhau.

Các dự định đa dạng, khác nhau được tài trợ bởi Quỹ Tỵ nạn châu Âu, Quỹ Hội nhập châu Âu, Bộ Nội vụ Liên bang, Bộ Liên bang các vấn đề về Người cao tuổi, Gia đình, Phụ nữ và Thanh thiếu niên, ngân sách của Bang Brandenburg cũng như các Quỹ của tổ chức tư nhân. ISA tham gia vào các ban chuyên môn khác nhau, tích cực hoạt động ở cấp Liên bang cũng như mạng lưới hợp tác với trường Đại học Alice- Salomon Berlin và các tổ chức đào tạo khác nhau, nhiều tổ chức người nhập cư tại Brandenburg và Berlin và Hội đồng nhập cư bang Brandenburg.

isa-brb.de