Liên hệ

Bạn cần hỏi hoặc liên hệ với dự án Tương Lai? Hay bạn cần các dịch vụ tư vấn của chúng tôi? Chúng tôi rất vui lòng nhận được thông tin từ bạn!


Liên hệ trực tiếp

Hãy sử dụng mẫu liên hệ của chúng tôi hoặc liên hệ trực tiếp với nhân viên dự án của chúng tôi:

Bà Hà Mai Anh
Quản lý dự án
ma.ha@isa-brb.de
0331/9676257
01786868555

Tiến sĩ Đỗ Thị Hải Ninh
ninh.do@isa-brb.de
017656993888

Văn Phòng dự án Tương lai:
Gesellschaft für Inklusion und soziale Arbeit e.V.
Am Bürohochhaus 2-4
14478 Potsdam


Bà Hà Mai Anh

Hà Mai Anh quản lý dự án Tương lai từ tháng 12 năm 2018.  Chịu trách nhiệm tổ chức và kết nối thông tin cho việc tiến hành các Hội thảo cũng như điều phối các hoạt động tư vấn và các buổi gặp gỡ phụ huynh.

Tiến sĩ Đỗ Hải Ninh

Tiến sĩ Đỗ Hải Ninh chịu trách nhiệm tư vấn cho các bậc phụ huynh người Việt tại Bang Brandenburg, đồng phối hợp tổ chức các Hội thảo giáo dục và kết nối mạng lưới, tổ chức cho dự án Tương Lai. Đặc biệt tại thành phố Potsdam, tiến sĩ Đỗ Thị Hải Ninh đóng vai trò là cầu nối trong cộng đồng người Đức gốc Việt.