Startseite » Liên hệ

Liên hệ

Tên người gửi (bắt buộc)

Địa chỉ email (bắt buộc)

Tiêu đề

Nội dung

Bạn muốn hỏi và góp ý kiến cho dự án Tương lai ? Hay bạn muốn đăng ký để được chúng tôi tư vấn? Chúng tôi rất vui nhận được thư của bạn!

Hãy sử dụng mẫu đăng ký của chúng tôi hoặc liên hệ với nhân viên dự án theo địa chỉ dưới đây

Daniel Birk
(Lãnh đạo dự án)
d.birk@fazit-brb.de

Dr. Đỗ Thị Hải Ninh
(Khu vực Brandenburg)
ninh.do@fazit-brb.de
0176 83 64 40 76

Anh Nguyễn Quốc Hùng
(Khu vực Berlin)
nguyen.quoc-hung@fazit-brb.de
0176 83 64 80 75