Giới thiệu về dự án

Tương lai là một dự án nhằm trao đổi và nâng cao kỹ năng giáo dục cho các bậc cha mẹ nói tiếng Việt, ảnh hưởng cách sống từ xã hội Việt nam.

Với đội ngũ tư vấn viên và những buổi hội thảo trao đổi thông tin bằng tiếng Việt được tổ chức tại Brandenburg và Berlin, mục tiêu đặt ra của chúng tôi là cung cấp các dịch vụ hỗ trợ về kỹ năng giáo dục và đào tạo cho các bậc làm cha mẹ.  Bên cạnh đó chúng tôi còn giải đáp những câu hỏi liên quan đến giáo dục, đào tạo và dạy nghề.  Bối cảnh văn hóa và ngôn ngữ sẽ được xem xét một cách hài hòa ở đây để phá vỡ những rào cản, thách thức “những câu hỏi ngỏ về hội nhập” và sự kỳ thị, định kiến về văn hóa Việt trong cộng đồng nói tiếng Đức.

Dự án Tương lai hỗ trợ cha mẹ người Việt ở Berlin và bang Brandenburg, thông qua việc:

  • Cung cấp cho các bậc phụ huynh người Việt kỹ năng nuôi dạy và giáo dục con trẻ.
  • Hội thảo, trao đổi thông tin cho phụ huynh về chủ đề hệ thống trường học và nghề nghiêp, chiến lược giải quyết xung đột, tâm lý học phát triển và nhiều chủ đề về giáo dục khác.
  • Thời gian tư vấn và các lịch hẹn tư vấn cá nhân.
  • Đào tạo, huấn luyện những cộng tác viên sử dụng ngôn ngữ Việt, những người trong tương lai sẽ là đại diện để liên hệ và truyền đạt thông tin tại cơ sở.
  • Giao lưu đa văn hóa với các trường học, vườn trẻ và các cơ quan tổ chức khác.

Dự án Tương lai do Hiệp hội các vấn đề hòa nhập và công việc xã hôi ( viết tắt là  ISA eV) chịu trách nhiệm, dưới sự bảo trợ của quỹ Aktion Mensch.