Tương lai. Hình ảnh gia đình, mô hình gia đình

Trách nhiệm của vai trò phụ huynh là rất lớn. Đối với con của chính mình, những lựa chọn tốt nhất có thể trong cuộc sống sẽ được đưa ra: có thể là đi học và đào tạo nghề, cũng như các mối quan hệ và xây dựng một gia đình. Nhưng sự lựa chọn “tốt nhất” là gì? Ai quyết định? Và những quan điểm này được áp dụng phổ biến như thế nào? Trong một số trường hợp, cách sống của con sẽ xung đột với những quan điểm của riêng bạn.

Hiện thực và ưu tiên cuộc sống xuất hiện thông qua ảnh hưởng của môi trường xã hội từng thời điểm; niềm vui và nhu cầu mỗi người có vị trí trong xã hội này để tạo ra một cuộc sống hàng ngày đáng sống. Bạn không nên từ chối những kinh nghiệm bạn đã có được để đứng ở thời điểm hiện tại của cuộc sống. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải nhận ra rằng trải nghiệm của con bạn cũng không nên bị phớt lờ trong thời điểm hiện tại.

Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái rất khó khăn ở nhiều cấp độ và thường phải được đàm phán (xem thông tin về các cuộc tranh luận và thực tiễn hình thành bản sắc). Đặc biệt là vấn đề gia đình trở thành một chủ đề gây tranh cãi giữa các thế hệ khác nhau, những người có trải nghiệm di cư khác nhau và có sự thay đổi khác nhau trong xã hội Đức.

Cấu trúc của gia đình được xây dựng theo hình ảnh truyền thống của hình ảnh gia đình bảo thủ, cũng trong cộng đồng người Việt, như chòm sao của mẹ, cha và (một vài) đứa trẻ. Bố mẹ thường là một cặp vợ chồng và cả hai người đều là gốc Việt.

Những yêu cầu này được đặt ra cho các thế hệ tiếp theo. Tầm quan trọng của con mình luôn được cha mẹ nhấn mạnh; Đứa trẻ nên được nhận điều tốt nhất, chúng cần có một tương lai tốt hơn cha mẹ và ở bên cha mẹ khi về già. Theo các giá trị Nho giáo, những đứa trẻ đang mắc nợ cha mẹ chúng, chúng phải định hình lại cuộc sống của chúng một phần thông qua khó khăn di cư và tị nạn và sau đó là vượt qua rào cản ngôn ngữ. Trong một môi trường sống hoàn toàn mới, bạn đã xoay sở để điều phối cuộc sống theo cách mà bạn và con bạn có thể sống cuộc sống hàng ngày. Do giả định này và nghĩa vụ yêu cầu từ con, các cuộc thảo luận về các khái niệm gia đình trong tương lai với những người lớn đã trưởng thành và xã hội hóa ở Đức trở nên rất khó khăn (thực tiễn hình thành bản sắc).

Bên cạnh suy nghĩ mong muốn cá nhân rằng đứa trẻ sẽ biến giấc mơ của bạn thành hiện thực, quan điểm và nghề nghiệp của các gia đình và bạn bè quen biết cũng đóng một vai trò quan trọng. Cụ thể, con bạn như một ví dụ mẫu, để so sánh với những đứa trẻ khác trong một nhóm người quen và đặt trong trường hợp lựa chọn tốt hơn. “Vị trí tốt hơn” là tất cả những quan điểm được đề cập ở trên được củng cố như một bước ngoặt thành công trong cuộc sống của trẻ. Mục tiêu cao nhất là xây dựng gia đình cha-mẹ-con, sự thịnh vượng về tài chính và tài sản. Tất cả những yêu cầu này xuất phát từ quá khứ và quan điểm cá nhân đối với cuộc sống hiện tại. Tại thời điểm này, điều quan trọng là so sánh các quan điểm cá nhân với khả năng và thực tế của đứa trẻ và, nếu cần thiết, hãy hỏi lại chúng.

Với sự lắng nghe từ con bạn, một cuộc đối thoại mang tính xây dựng về cách con tưởng tượng về tương lai có thể được thực hiện. Các thế hệ sau đang sống trong thực tế hàng ngày khác và đấu tranh với những “trận chiến” khác tại thời điểm đó. Điều này không có nghĩa là con cái của bạn quay lưng lại với bạn hoặc “từ bỏ văn hóa Việt Nam”. Tiểu sử và bản sắc lai làm phong phú giá trị cho cuộc sống gia đình, từ đó xuất hiện các mô hình gia đình đa dạng.