Đặt đơn xin phụ cấp khẩn cấp cho con (Notfall-KiZ) – bổ sung vào tiền trợ cấp cho con (Kindergeld)

Phụ cấp cho con là gì?

  • Hỗ trợ tài chính cho những gia đình có thu nhập thấp,  bổ sung vào tiền trợ cấp cho con, mỗi đứa con tối đa 185 € (mức phụ cấp dựa trên thu nhập của cha mẹ)
  • Tính mức phụ cấp và đặt đơn trực tuyến (xem „Đặt đơn trực tuyến xin phụ cấp khẩn cấp cho con“)
  • Phụ cấp sẽ được duy trì nửa năm kể từ khi đơn được duyệt, sau đó cần gửi các chứng từ mới cập nhật cho Quỹ Gia đình
  • Thông tin chung về chủ đề phụ cấp cho con

Đặt đơn TRỰC TUYẾN xin phụ cấp khẩn cấp cho con

Tôi có thuộc diện được đặt đơn xin phụ cấp cho con không?

Hướng dẫn: Video tương tác, giúp quý vị tìm hiểu xem mình có thuộc diện được nhận phụ cấp cho con hay không.
Qua chỉ dẫn trong video, quý vị sẽ được hướng dẫn để khai các thông tin bước đầu về thu nhập và số con cái, qua đó sẽ có đánh giá sơ bộ rằng quý vị có thuộc diện được nhận phụ cấp cho con hay không.)

Tôi làm thế nào để đặt đơn xin phụ cấp cho con?

Quý vị có thể trực tiếp đặt đơn xin phụ cấp cho con qua đường kết nối này. Xin chú ý những thông tin cần khai và các chứng từ cần chuẩn bị sẵn sau đây.) Ở cuối trang mạng, quý vị sẽ thấy nút bấm „Zum Online Antrag“ („Đặt đơn trực tuyến“) màu đỏ, từ đó quý vị sẽ được dẫn đến tất cả các mẫu tờ khai cần phải điền đầy đủ. Tốt nhất là quý vị nên chuẩn bị sẵn các chứng từ về thu nhập và chi phí nhà ở dạng điện tử (bản scan), vì hộp thoại trực tuyến sẽ yêu cầu quý vị tải các giấy tờ đó lên để Quỹ Gia đình phụ trách phê duyệt kiểm tra.


Danh sách các chứng từ và giấy tờ cần thiết để đặt đơn

Chứng nhận thu nhập
Ví dụ bảng lương, kể cả trợ cấp lao động ngắn hạn (Kurzarbeitergeld) (tháng cuối cùng trước khi đặt đơn), chứng nhận lương hưu, chứng nhận tiền trợ cấp cha mẹ nuôi con, chứng nhận BAföG.

Vì tình trạng ngoại lệ do dịch cúm Corona, chỉ cần nộp chứng nhận thu nhập của tháng cuối cùng trước khi đặt đơn. Quy định này tạm thời có hiệu lực cho đến ngày 30.09.2020.  

Chi phí nhà ở
Trong trường hợp nhà thuê: Chứng nhận chi phí nhà ở hàng tháng hiện nay
Trong trường hợp nhà riêng: Chứng nhận chi phí nhà ở hàng năm của năm ngoái

Dữ liệu
Thông tin về cá nhân và gia đình quý vị (bạn đời, con cái, địa chỉ v.v.)
Số tài khoản ngân hàng
Mã số hồ sơ tiền trợ cấp cho con – quý vị có thể tìm thấy mã số này trong giấy tờ hồ sơ của Quỹ Gia đình.

Đề nghị quý vị đặt đơn trực tuyến qua đường kết nối đã chỉ dẫn bên trên. Về các thông tin khác, quý vị có thể tải tất cả các bản hướng dẫn, các mẫu tờ khai và mẫu đơn quan trọng trên mạng của Quỹ Gia đình để tìm hiểu.Diesen Beitrag teilen: