Covid-19: Thông báo quan trọng cho người xin tị nạn về việc đăng ký tị nạn

Hiện nay đơn tị nạn không trực tiếp nộp ở văn phòng chi nhánh này của Cục Di trú và Tị nạn Liên bang. Từ nay cho đến thời gian tới, đơn tị nạn có thể nộp tại các trung tâm tiếp nhận tị nạn đầu tiên.

Đệ đơn:

  • Quý vị hãy đăng ký tại một trung tâm tiếp nhận đầu tiên ở một bang. Tại đó, quý vị sẽ được cấp một giấy xác nhận đã đến đăng ký.
  • Tại trung tâm tiếp nhận đầu tiên, quý vị sẽ được cấp một tờ mẫu để làm đơn tị nạn. Quý vị hãy điền vào tờ mẫu đó.
  • Trung tâm tiếp nhận đầu tiên sẽ gửi đơn của quý vị cùng bản chụp giấy xác nhận đã đến đăng ký cho Cục Di trú và Tị nạn Liên bang.
  • Cục Di trú và Tị nạn Liên bang sẽ cấp cho quý vị một giấy phép lưu trú. Với giấy phép đó, quý vị được phép lưu trú tại Đức. Quý vị được phép lưu trú trong phạm vi địa phương có trung tâm đã tiếp nhận quý vị.
  • Giấy phép lưu trú sẽ được trung tâm tiếp nhận giao tận tay quý vị, kèm theo một bản hướng dẫn về thủ tục tị nạn.
  • Quý vị phải ký xác nhận là đã được nhận các giấy tờ đó.
  • Chỉ trong trường hợp có lịch hẹn, đúng ngày đó quý vị phải trực tiếp đến văn phòng của Cục Di trú và Tị nạn Liên bang nhận giấy phép lưu trú.

Hiện nay không tiến hành phỏng vấn xét tị nạn:

Phỏng vấn trực tiếp về lý do tị nạn của từng trường hợp cũng như việc xem xét giải quyết các đơn tị nạn sẽ được tiến hành trở lại khi điều kiện cho phép.

Cục Di trú và Tị nạn Liên bang tiếp tục giải quyết các đơn tị nạn đã nộp. Kết quả sẽ được gửi qua bưu điện.

Các thông báo khác:

  • Đề nghị quý vị hãy ở yên trong trung tâm tiếp nhận đầu tiên.
  • Hãy tránh các nhóm đông người.
  • Hãy giữ gìn vệ sinh đầy đủ.

https://handbookgermany.de/en/live/coronavirus.html

www.bamf.de/inforefugee

                                                           Cập nhật ngày 23.03.2020Diesen Beitrag teilen: